Pont de l’Eix transversal

En aquesta imatge podem veure la construcció del pont de l’eix que passa per……. Es va començar a construir al 1985 i es va innaugurar al 1997. A la imatge es pot observar els voltants, plens de vegetació, i les primeres parts del pont, que creen un impacte visual sobre els verds i marrons de la natura.

[Links imatges: