Entrevista 5

Home, 55 anys

Durant quants anys vas treballar en una fàbrica industrial?

1 any i poc més.

A quina edat vas començar? I acabar?

Va començar amb 19/20 anys i va acabar als 21 passats.

Perquè vas marxar?

El van obligar a anar a la mili.

De què era la fàbrica?

Era una fábrica téxtil.

Encara està oberta?

No, ha desaparegut.

Si està tancada, saps els motius pels quals la van tancar?

Perquè estava al barri del poblenou i la seva tradició era d’haver-hi moltes industries, era un barri popular però moltes industries van marxar.

Hi havia més homes o dones, treballant? Per qui estaven ocupats els càrrecs més importants?

Hi havien 7/8 homes i una dona, per tant els càrrecs més importants era per els homes.

Quin era el teu càrrec?

Tenyir sintes.

La teva família també hi treballava? (Gent molt gran)

No.

Quin era el teu horari?

De 8 a 15:00 hores.

Creus que et pagaven bé, per les hores que feies?

No massa.

Hi havia alguna màquina robotizada?

No, eren màquines que funcionaven elèctricament però no hi havia cap robotitzada.