Mapes

En aquestes fotos podem veure l’evolució que ha tingut Vic. Aquesta sempre ha sigut una ciutat, però podem veure com a augmentat el seu volum d’urbanitzacions.