Mapa passat

Es el mapa que hi havia antiguamente en el 1914. Com és veu es el mapa amb menys carreteres, ja que encara no es feien servir gaire els cotxes, sinó que era més normal fer servir el tren.