CONCLUSIÓ

En conclusió,  hem descobert els canvis que hi han hagut en el passat i en el futur.

Alguns dels canvis que hem trobat és que abans hi havia més camps, ja que la gent principalment es dedicava al treball de camp. També hi havia menys carreteres, ja que en el passat no hi havia tant transport i no era tan necessari. També les ciutats eren més petites, no hi havia tants edificis i tant grans.   

En el passat hi havia més esglésies però pensem que entre els anys aniran desapareixen, d’aquí 50 anys no n’hi hauran.

També pensem que el canvi climàtic canviarà durant els anys, ja que la contaminació afectarà.

Ara, actualment, cada cop hi ha menys camps i menys bosc, ja que la gent se’n va a viure a la ciutat i al ser més gent necessitem més espai a les ciutats. La gent ara es dedica més a les industries i a treballs de ciutat. El transport actualment és molt important, el necessitem en tot moment per anar a l’escola, a la feina, a comprar el menjar, entre altres. Les ciutats són molt grans, hi ha molts edificis i a part molta contaminació, degut a la gran quantitat de cotxes que hi han.

Els efectes que pensem que hi haurà d’aquí 50 anys, és que hi haurà menys arbres, més contaminació, i canviarà el canvi climàtic, degut a la contaminació no es viurà tan bé ja que costarà respirar i això afectarà a molts problemes de salut. El canvi climàtic provocarà molts canvis i no viurem tan bé, ens enfrontarem a molts problemes de salut.

També pensem que  les cases de pagesos desapareixeran, no n’hi hauran (això a Gurb). També que Gurb anirà creixent i s’ajuntarà amb Vic, per tant no existirà Gurb ( o sí, però estaran junts). Finalment es crearan noves carreteres. Hi haurà molt turisme a Vic i Gurb.